Saturday, 7 November 2009

Edith

I long for the land that is not,
for everything that is I am weary of craving

~ Edith Södergran ~

Above is a bookend I purchaised at the Helsinki book fair. May I present you, Edith Södergran, Finnish-Swedish poetess.

Saturday, a very grey day here in Helsinki. Slept fairly late, had breakfast and climbed back under the covers and listened to Ottilie and decided to forget the greyness...

Now it´s time for a walk and then get ready for tonight, we´re performing at a 50th birthday party. And it´s quite fancy so I need to dress up;)

2 comments:

sinnlighet said...

Edith Södergran ( 1892-1923 )

Du sökte en blomma
och fann en frukt.
Du sökte en källa
och fann ett hav.
Du sökte en kvinna
och fann en själ. -
du är besviken.

Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.

Jag är skön, ty jag har vuxit i min älskades trädgård.
Jag stod i vårregn och fick dricka längtan,
jag stod i solen och fick glöd -
nu står jag öppen och väntar.

Vad allt som är dött är underbart
och outsägligt
ett dött blad och en död människa
och månens skiva.

Tag min hand, tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan…
Det vore underligt att känna,
en enda natt, en natt som denna,
ditt tunga huvud mot mitt bröst.

Var är mitt klingande jungfruskratt,
min kvinnofrihet med högburet huvud?

O du härskare med kalla ögon,
jag tar emot den krona du räcker mig,
som böjer ned mitt huvud mot mitt hjärta…

Månen vet… att blod ska gjutas här i natt.
På kopparbanor över sjön går en visshet fram:
lik skola ligga bland alarna på en underskön strand.

För mina små visor,
de lustigt klagande, de aftonröda
skänkte mig våren ägget av en vattenfågel.

Och månen spinner sin underbara väv,
den blommor älska,
Och månen spinner sitt sagolika nät
kring allt som lever.

Och alla blommor veta en hemlighet
och skogen den bevarar,
det är att månens kretsgång kring vår jord
är dödens bana.

I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona
Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.

Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.

Alla kvällar lät prinsessan smeka sig.
Men den som smeker stillar blott sin egen hunger
och hennes längtan var en skygg mimosa,
en storögd saga inför verkligheten.

Blekhjärtade natt, du lyssnar...
Nej, det är icke sant, ditt halva blod är mäktigt nog.
Då det stiger i dina ådror
och går till anfall är världen din.

Människor,
samlen icke guld och ädelstenar:
fyllen edra hjärtan med längtan,
som bränner likt glödande kol.

Mitt hjärta är det skönaste i världen.
Det är heligt.
Vem som än ser det
må återstråla av dess glans.

Mitt hjärta är lätt som en fågel,
sprödare format ting fanns ej på jorden.
Jag offrar det
åt en okänd gud.


Ha en skön helg, jag älskar också Edith Södergran!!

Agneta

littlebyrd said...

It is so wet and grey here too! It rained so hard yesterday streets were filling with huge puddles. We were hopeing for break so we could walk and enjoy the last of the leaves but still raining. I hope you had a lvoely evening performing!!